บริษัท ดี.ดี.แมททีเรียล จำกัด

     หนึ่งในศูนย์บริการเหล็กที่มีชื่อเสียง ซึ่งมีนโยบายการดำเนินธุรกิจแบบ GREAT SERVICE หรือการบริการลูกค้าดั่งคนสำคัญ โดยบริษัททำหน้าที่เป็นผู้ผลิต / แปรรูป และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เหล็ก ทำให้บริษัทมีผลิตภัณฑ์เหล็กซึ่งมีความหลากหลายมากแห่งหนึ่งในประเทศไทย
อีกทั้งบริษัทยังมีการบริการหลังการขายที่สมบูรณ์แบบ ในด้านการจัดส่งสินค้าที่สะดวกรวดเร็ว และตรงต่อเวลา รวมถึงการให้คำปรึกษาและแนะนำด้วยความยินดีทั้งหมดนี้ เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าอย่างสูงสุด

     เป้าหมายการดำเนินธุรกิจของบริษัท คือ สามารถทำให้ลูกค้า “ประหยัดงบ ลดแรงงาน ร่นระยะเวลา” โดยที่ลูกค้าสามารถสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เหล็กตามความต้องการในราคาที่สามารถตกลงกันได้ บริษัท มีการปรับปรุงขั้นตอนการผลิต และควบคุมคุณภาพอย่างสม่ำเสมอ จนทำให้สินค้าส่วนใหญ่ของบริษัท ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม และบริษัทยังมุ่งมั่นต่อไปที่จะปรับปรุงระบบการทำงาน และประสิทธิภาพการผลิตอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความไว้วางใจให้กับลูกค้า

ผลงานที่ผ่านมา 
กว่า 15 ปี นับพันโครงการก่อสร้าง และบริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างนับร้อยบริษัท ที่เติบโตเคียงข้างและยังคงเคียงคู่ไปกับโครงการก่อสร้างอีกมากมายที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เราพร้อมสนับสนุนส่งเสริมและร่วมเป็นส่วนหนึ่งของคู่ค้าเราเพื่อให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด

ประหยัดงบประมาณ

ลูกค้าสามารถสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เหล็กตามความต้องการในราคาที่สามารถตกลงกันได้

ลดแรงงาน

การปรับปรุงขั้นตอนการผลิต และควบคุมคุณภาพอย่างสม่ำเสมอ จนทำให้สินค้าส่วนใหญ่ของบริษัท ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม และบริษัทยังมุ่งมั่นต่อไปที่จะปรับปรุงระบบการทำงาน และประสิทธิภาพการผลิตอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความไว้วางใจให้กับลูกค้า

ร่นระยะเวลา

จัดส่งสินค้าที่สะดวกรวดเร็ว และตรงต่อเวลา รวมถึงการให้คำปรึกษาและแนะนำด้วยความยินดีทั้งหมดนี้ เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าอย่างสูงสุด

ผลงาน

รีวิวจริงจากลูกค้าRK WIRE MESH

Brand